Vores ansvar

Miljøpolitik

miljöpolicy.jpg

Jollyroom Group AB skal styre og udvikle virksomheden i retningen af et samfund med bæredygtige løsninger for miljø og klima. Ansvar for miljøet skal være en naturlig del af den daglige drift. 

Miljølovgivningen og officielle krav skal udgøre et minimumsniveau for miljøarbejdet, og målet er at overgå disse. 

Jollyroom Group AB skal derfor:

  • Arbejde for at mindske påvirkning af klimaet gennem løbende effektivisering af transport. 
  • Stræbe efter et mindsket energiforbrug i virksomheden.
  • Stille tydelige krav til miljøpolitikken hos samarbejdspartnere og leverandører.
  • Gradvist øge andelen af virksomhedens sortiment, som er fremstillet af bæredygtige materialer. 
  • Anvende miljømærkede produkter i virksomheden, når det er muligt. 
  • Arbejde for at mindske affald samt sortere affaldet i så høj grad, som det er muligt for at bidrage til genbrug af materialer og kasserede produkter. 
  • For at leve op til vores miljøpolitik, skal vi tage hensyn til miljøet gennem investeringer og sørge for, at udgifterne til miljøforbedrende tiltag giver langsigtede fordele.
  • Jollyroom Group AB skal løbende følge op på, evaluere og revidere miljøpolitikken.