Vores ansvar

Varens vej

cirkel-varansvag.jpg

En vare påvirker sine omgivelser i hele cyklussen fra design og materiale til at varen bliver brugt, slidt op og bliver genbrugt som nyt materiale. Vores mål er kontinuerligt at udvikle og påvirke alle led i processen og finde løsninger, som forbedrer vores præstation i alle led.

Materiale

Valg af materiale har stor betydning, når det gælder bæredygtighed og kvalitet. Ved eksempelvis at bruge økologisk bomuld eller genbrugsmaterialer sparer vi på vand, energi og kemi sammenlignet med konventionel produktion.

Produktion

Med lange og ofte komplicerede produktionskæder, påvirker vi mange mennesker, hver eneste dag – fra ansatte, forbrugere, leverandører og samfundet generelt.

Vi lægger vægt på, at medarbejdere hos vores leverandører skal have gode arbejdsforhold, rimelige arbejdstider og en løn som dækker mere end grundbehovet.

De varer som bliver solgt hos Jollyroom fremstilles i Kina, Europa, Taiwan og Indien. De leverandører, som samarbejder med Jollyroom skal skrive under på og følge vores adfærdspolitik, som sætter krav til virksomhedens etiske, sociale og miljømæssige ansvar. Vi udvælger vores leverandører baseret på grundig kvalitetskontrol og risikovurdering. Hvert år gør vi fabriksbesøg, hvor vi kontrollerer fabrikkerne og produktionen.

Transport

Varerne transporteres til Jollyrooms lager i Gøteborg i Sverige og ankommer oftest med containerskibe. Vores samarbejdspartner til levering arbejder på mere bæredygtig transport, herunder at mindske CO2-udledning, effektivisere lagerbygning og håndtering, solcelleenergi og teknologi, som genbruger energi til lastbiler.

Jollyroom

På Jollyrooms lager bliver indkommende og udgående gods behandlet af et effektivt samlebånd af logistikapparater og personale.

Transport

Hos Jollyroom har vi som nogle af de første e-handelsvirksomheder investeret i B Plus Equipments automatiserede pakkesystem. Det består af tre maskiner, som fremstiller kartoner og to maskiner, som scanner varens størrelse og folder kartonen for at give den optimale størrelse til fragt. Dette gør, at vi kan transportere flere varer i samme sending og derved mindske luftforurening.

Kundens forbrug

For tekstil sker 30 % af varens miljøpåvirkning, når kunden bruger varen. Man kan mindske påvirkningen ved eksempelvis at bruge varen flere gange inden vask, vaske ved lav temperatur og undgå strygning og tørretumbling.

Genbrug og affald

For at spare på jordens ressourcer, er det vigtigt at genbruge varerne i så stor udstrækning som muligt. Eksempelvis ved at donere til genbrugsbutikker, sælge brugt eller levere ind til genbrugscentralen.